E T'accarezzo Testo

Testo E T'accarezzo

Adele: nel 2016 tour in Italia
NA STANZ E NUIE CE UARDAMM MA SENZA PARLÁ
TU CA TRIMM PE MME IJ CHE VOGLIJ E T'AVÉ
FATT ABBRACCIÁ E DILL PUR TU CA VUÓ A ME
CUMM É BELL A MURÍ ABBRACCIAT A TE

RIT: E T'ACCAREZZ STA FACC E TU T'AVVICIN A ME
ST'AMMOR SENZA DIMAN E TUTT PE ME E PE TE
É SEMB L'URDEMA VOLT MA PO STAMM SEMB CCA
AGGIA FA MAL OGNI GHIURN PE RITURNÁ A SBAGLIÁ
TU TIEN A CAS A CHI MOR PE TE IJ TENG A CAS A CHI MOR PE ME
MA CE SCURDAMM E STI BEN PECCHÉ É FORT A SMANIJ E C'AVÉ
DUE CORPI NUDI IN UN LETTO SI DICENE A VERITÁ
E A MALINCUORE VULIMM CA TUTT FINISC CCÁ

CARNALITÁ NUN É SUONN TU SI NA REALTÁ
TU STAI PROPRIJ ACCUSSÍ ABBRACCIAT A ME