Ma Cu Tte Testo

Testo Ma Cu Tte

The Voice, J-Ax lascia il programma: "Lancia talenti che non venderanno mai"
PECCHE' TU ME SCRIVE 'A CUSSI':
"PE TTE' FACESSE MILLE PAZZIE,
PE TTE' FACESSE 'A GUERRA C'O' MUNNO,
PE TTE' FACESSE PURE L'AMANTE."

Rit: MA 'CU TTE'...'CU TTE'
NUN POZZE FA' AMMORE
PECCHE' STONGH' SCRITTE 'NT'A N'ATA STORIA.

MA 'CU TTE'...'CU TTE'
NUN POZZE FA' AMMORE
PECCHE' IO GIA' FACCE AMMORE
'CU CHI ME VO' 'BBENE.

SECONDA STROFA

'A CUSSI' SIMME NATE PE STA'
IO L'ARTISTA E TU 'NA FANS E CELESTE.
PE TTE' FOSSE TUTT'E' SBAGLIATE
'CU TTE' PERO' FACESSE PECCATE.

Rit: MA 'CU TTE'...'CU TTE'
NUN POZZE FA' AMMORE