'na Storia Fernuta Testo

Testo 'na Storia Fernuta

Invasione di Fabio Fazio a The Voice of Italy: "Abbassate il volume?"
Scarica la suoneria di 'na Storia Fernuta!
Guarda il video di "'na Storia Fernuta"

TU TU TU TU
MUGLIER A TRE MIS
TU TU TU
CATTIVA E INDIFFERENT
IL TUO CORPO FREDDO
CA ME GEL O CORE
SI FACIMM AMMOR
NON MI ECCITA PE NIENT
SO DELUS E TE CA ME SPUSAT
TU TU TU
CHE AMI SENZA AMORE
TU TU TU
NUN VUÓ BEN A NISCIUN
E IJ CA ME SUNNAV NATA VIT
A TE VULEV GIÁ NU FIGLIJ
ME SO ACCORT CHE NU SBAGLIJ
SE SO CHIUS I PORT E CHISTU CORE

RIT: É SUL NU MATRIMONIJ FALLIT
NU LIETT CA TUTT E SER SI SPART A METÁ
NA STORIJ CHE FIRNUT CO FRIDD E CHISTI MAN
CA SE SANN SUL BATTER
MO TRUVAMM LU CURAGGIJ
E DICER E FERNUT NA BON VOLT
NO PE NIENT SIMM UGUALI
C'É TROPPA DIFFERENZA TRA ME E TE
É SUL NU MATRIMONIJ FALLIT
N'AMMOR CA A PERS A FORZ E NUN SAPE RIAGGÍ
SI PUR E NU PICCAT E INUTILE A STÁ NZIEM
INDA NA STORIA CA CE FÁ MURÍ

TU TU TU
MUGLIEREM A TRE MIS
TU TU TU
CA NUN PIENZ MAI A NIENT
E SE FACC A TARD A SER
NUN M'ALLUCC E NA COSA NORMALE
PUR SE TENESS A NAT
TU STESS ZIETT NUN DICESS NIENT

Scarica la suoneria di 'na Storia Fernuta!
Lascia un commento