'Ncoppe 'a Luna Testo

Testo 'Ncoppe 'a Luna

Adele: nel 2016 tour in Italia
IJ VULESS FÁ AMMOR CU TTE NCOPP A LUN
SOTT A LUC DE STELL DA LUN SE FÁ FANTASCENTIFICO
N'ASTRONAV SPARTESS CU TTE NCOPP A LUN
SENZA TUT CU L'ARIJ DO CORE IJ RESPIRASS
E VULESS NU FIGLIJ CU TTE NCOPP A LUN
ADDO O MALE NUN É MAI ARRIVAT E NZIEM A TE VOGLIJ CRESCER
SENZA TIEMP RESTASS CU TTE NCOPP A LUN
SENZA IURN E PROBLEM T'VESS PE TUTT A VIT

IA VULAMM NZIEM CO PENZIER NCOPP A LUN
ADDÓ SE VED A TERR ADDÓ NUN CE VED NISCIUN
ADDÓ SICURAMENT SUL O CORE MIJ TE PO SENTÍ
RINDO LIETT ORMAI E NUIE SEMB A STESSA COS
SUL CU STA FANTASIJ SE PO FÁ COS NOV
PER USCIRE DA UNA VITA ADDO NUN STOGN BUON CCHIÚ

IJ VULESS MURÍ CU TTE NCOPP A LUN
E RESTÁ DOPP A VIT VICIN FANTASCENTIFICO
NUN TERNESS CCHIÚ NIENT PECCHÉ NCOPP A LUN
MANC L'OR NUN TIEN VALOR CE STA SOL O BEN

IA VULAMM NZIEM CO PENZIER NCOPP A LUN
ADDÓ SE VED A TERR ADDÓ NUN CE VED NISCIUN
ADDÓ SICURAMENT SUL O CORE MIJ TE PO SENTÍ
RINDO LIETT ORMAI E NUIE SEMB A STESSA COS
SUL CU STA FANTASIJ SE PO FÁ COS NOV
PER USCIRE DA UNA VITA ADDO NUN STOGN BUON CCHIÚ

IA VULAMM NZIEM CO PENZIER NCOPP A LUN
ADDÓ SE VED A TERR ADDÓ NUN CE VED NISCIUN
ADDÓ SICURAMENT SUL O CORE MIJ TE PO SENTÍ
RINDO LIETT ORMAI E NUIE SEMB A STESSA COS
SUL CU STA FANTASIJ SE PO FÁ COS NOV
PER USCIRE DA UNA VITA ADDO NUN STOGN BUON CCHIÚ
IA VULAMM IA
IA VULAMM IA
IA VULAMM IA