Pecchè Si Bella Testo

Testo Pecchè Si Bella

Incidente in Thailandia, gravissima la cantante di Disney Channel
Scarica la suoneria di Pecchè Si Bella!
Guarda il video di "Pecchè Si Bella"

AGGIU SAPUT A VERITÁ
TU NUN SI ASCIUT CU MAMMÁ
MA ADDO SI STAT
MANC MARIJ SAPEV E TE
CHELL STA SEMB NZIEM A TE
M'ADDO SI GHIUT
AGIU CHIAMAT VERS I TRE
SORT A DITT NON LO SO
É ASCIUT AMBRESS
NEMMEN A SCOL A STAT TU
SI GGHIUT AI SEI VOGL
SAPE CU CHI SI STAT
SI ME TRADIT GIUR CA
TA FACC PAVÁ
CHISSÁ CU TTE MO CUMM VA A FIRNÍ

RIT: PECCHE TI VIR BELL TE NE ST'APPROFITANN
E IJ ME STONG ZITT SULAMENT PECCHÉ
TE VOGLI BENE
TE TELEFON E NUN TE TROV MAI E CUMM
A NU PAZZ GIR TUTT A CITTÁ
PECCHÉ TE VIR BELL TE NE ST'APPROFITANN
TE SI MUNTAT A CAP PIENZ SUL A TE STESS
E NIENT CCHIU A DUMMENEC CA SCUS DA MESS
TU A ME ME FAI FESS LASSANNEM CCÁ

TU NUN SI STAT MAI ACCUSSI SEMB CCHIU DUC
ERI CU MME TE SI CAGNAT
FORS STA NAT RIND A TE FORS TU NUN ME PIENZ CCHIU
CHE TE SUCCIS
SUL BUGIE TU DIC A ME
MAI NA VERITÁ E IJ NUN SACCI CCHIU COMM'AGGIA FA

Scarica la suoneria di Pecchè Si Bella!
Lascia un commento