Racconto Testo

Testo Racconto

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
A DITT FRATE NUIE SIMME NEMMENO NA VOLT NA FEST FRA NUIE
MÓ CE TRUVAMM LUNTAN CE SIMM SPARTUT CUMANN O DESTIN
CHI SI NE GGHIUT PE GGHI A STUDIÁ
CHI FÁ FATIC E NUN CE STÁ
IJ SOL NUN SÓ PARTUT MAMMÁ SÉ STUTAT
E MÓ VUIE STATE CCÁ

RIT: DIMME TU CHE FAI
FACC L'AVVOCAT NUN ME MANC NIENT
CHI ME VÓ DA MILAN NUN ME MOV CCHIÚ
DIMME TU CHE FAI
FACC L'IMPIEGAT RIND A FERROVIIJ
NUN O SACC ANCOR SE RITORN CCHIÚ
DIMME TU CHE FAI
CUMMATTEN A SCOL NUN SÓ CCHIÚ
ALLOR FACC O MURATOR M'AGGIA ACCUNTENTÁ
E MA TU CHE FAI
SÓ DISOCCUPAT CU NA FORZ E SPALL
CA DE FORZ METT PE PUTÍ CAMBÁ

C'É SIMME FATTE CCHIÚ GRUOSSE
QUALCUN I CAPILL I TIEN CCHIÚ IANC
COMM A NU FILM O PASSAT RITORN INDA MENT
E CIÚ RACCUNTAMME
NISCIUN SA FATT TRASPURTÁ
DA CUMPAGNIJ CA TE FÁ SBAGLIÁ
SE NCONTREN CU PENTIT
E VOLT MAI NZIEM PUTIMME STÁ

RIT: DIMME TU CHE FAI
FACC L'AVVOCAT NUN ME MANC NIENT
CHI ME VÓ DA MILAN NUN ME MOV CCHIÚ
DIMME TU CHE FAI
FACC L'IMPIEGAT RIND A FERROVIIJ
NUN O SACC ANCOR SE RITORN CCHIÚ
DIMME TU CHE FAI
CUMMATTEN A SCOL NUN SÓ CCHIÚ
ALLOR FACC O MURATOR M'AGGIA ACCUNTENTÁ
E MA TU CHE FAI
SÓ DISOCCUPAT CU NA FORZ E SPALL
CA DE FORZ METT PE PUTÍ CAMBÁ

DIMME TU CHE FAI
FACC L'AVVOCAT NUN ME MANC NIENT
CHI ME VÓ DA MILAN NUN ME MOV CCHIÚ