Ragazza Mia Testo

Testo Ragazza Mia

Morgan confessa: "Ecco perché ho lasciato X Factor"
Nun ce sta nient a fà
lassamece
o vuò capì ca mo
nun pozz cchiù turnà
se me vuò ben tu
e me tu ti a scurdà
e torna a cas ormai
speranz nun ce stà

Ij sto murenn sul a ce penzà
ca vita mij se perd nchius cca
e sul sul ij mor a ce penzà
cumpagna mia
me sent mal ma te l'aggia di
pecchè si bell e tu ti a divertì
e nun suffrìpe mme stamm a sentì
ragazza mia

Si pur staij a suffrì
meglij accussì
pecchè diman tu
te pò pur pentì
ormai me so perdut
comm'aggio perso a te
nisciun mai a stu munn
è cchiu malat e me

Ij sto murenn sul a ce penzà
ca vita mij se perd nchius cca
e sul sul ij mor a ce penzà
cumpagna mia
me sent mal ma te l'aggia di
pecchè si bell e tu ti a divertì
e nun suffrìpe mme stamm a sentì
ragazza mia

Ragazza mia