Tengo A Tte Testo

Testo Tengo A Tte

Adele: nel 2016 tour in Italia
teng a te
e me sent felice stu core
teng a te
e me sent o cchiù ricco do munn
si vuò tu
saglij in cielo e te piglij na stella
si vuò tu
io me 'nvent e parole cchiù bell
semp a te
sempre a te
voglio tutt' e mument vicin
semp a te
sempre a te
e scavalco e muntagn sicur

E' bello a campà sta vita cu te
so 'nnammurat sul e te
e juorn cchiù tristi me parono aller
si ce staie tu vicin' a me
e mo tengo a te
felice cu mme
che bella coppia simm' io e te
e niente ce 'mporta do riest do munn
quann' abbracciati stamm' io e te

Comm' a me
tu si tropp' attaccat' a st' ammore
comm' a me
te pigliat na freccia ind' o core
scriverò con un gesso sui muri ti amo
legherò na catena a sti cor 'mpazzuti

E' bello a campà sta vita cu te
so 'nnammurat sul' e te
e juorn cchiù tristi me parono aller
si ce staie tu vicin' a me
e mo tengo a te
felice cu mme
che bella coppia simm' io e te
e niente ce 'mporta do riest do munn
quann' abbracciati stamm' io e te

E' bello a campà sta vita cu te
so 'nnammurat sul' e te
e juorn cchiù tristi me parono aller
si ce staie tu vicin' a me
e mo tengo a te
felice cu mme
che bella coppia simm' io e te
e niente ce 'mporta do riest do munn
quann' abbracciati stamm' io e te