Parallelogram Testo

Testo Parallelogram

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]