Lève Ton Slip Testo

Testo Lève Ton Slip

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
Oula! OK, lève ton slip mama

OK, mama

Allez, lève tout!