Awakened Testo

Testo Awakened

Adele: nel 2016 tour in Italia
I will always love You
I will always love You
I will always love You
I will always love You

rain rain down
rain down Your love
rain down, rain down Your love
wake me up