What Am I Going To Do? Testo

Testo What Am I Going To Do?

Adele: nel 2016 tour in Italia
I'm gonna go down, I'm gonna go down, I'm gonna go downtown to see the sun
And when I go down, when I go down, when I go downtown to see the sun
I won't go anywhere, I won't go anywhere, anywhere without you - somewhere isn't anywhere
I won't go anywhere, I won't go anywhere, anywhere without you - somewhere isn't anywhere, yeah

I'm gonna go down, I'm gonna go down, I'm gonna go downtown to see your sun
And when I go down, when I go down, when I go downtown to see your sun

I won't go anywhere, I won't go anywhere, anywhere without you - somewhere isn't anywhere
I won't go anywhere, I won't go anywhere, anywhere without you - somewhere isn't anywhere, yeah

I'm gonna go down, I'm gonna go down, I'm gonna go downtown to see your sun