The Awaking (Of The Prototype) Testo

Testo The Awaking (Of The Prototype)

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)