The Awaking (Of The Prototype) Testo

Testo The Awaking (Of The Prototype)

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)