Things Groupies Say (Skit) Testo

Testo Things Groupies Say (Skit)

Tiziano Ferro: "Ecco come mi sono preparato per il tour"
(Instrumental)