Theme let me go Testo

Testo Theme let me go

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele

(Instrumental)