Kachelmann Testo

Testo Kachelmann

Justin Bieber: esce il 28 agosto il nuovo singolo "What Do You Mean?"
Kachelmann

Kachelmann

Kachelmann

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Kachelman

Huhuhu
Huhuhu
Huhuhu
Huhuhu

Kachelman

Kachelman

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Kachelman

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Kachelman

Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu
Huhuhuhu Huhuhuhu

Kachelmann