Punga Testo

Testo Punga

Tiziano Ferro: "Ecco come mi sono preparato per il tour"
Those happy days
This feeling, yeah
These days of glory, yeah

I wanna tell you a story

I wanna tell you a story

I wanna tell you a story