Commes Tu Respires Testo

Testo Commes Tu Respires

Adele: nel 2016 tour in Italia
Si tu me mens
Si tu me voles
Si tu me trompes
Comme tu respires
Si tu fais ça

Si tu me cache des choses
Si tu me jure des faits
Si tu me pousses à bout
Comme tu respires
Si tu fais ça
Ca me fera de la peine (x 4)

Si tu les touchent
Si tu découches
Si tu te traînes partout
Comme tu respires
Si tu fais ça
Si tu abuses

Si ça t'amuses
Si tu le regrettes pas
Comme tu respires
Si tu fais ça
Ca me fera de la peine (x 9)