Ph Theme Testo

Testo Ph Theme

Amici, ecco i finalisti
PH Theme

Le Peuple de l'Herbe
Mome la gagni tudd
Le Peuple de l'Herbe
Gnakh bi gno ko indi

Sama xél né téf né téfééét