Pesce-siluro Testo

Testo Pesce-siluro

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)