Anti Gravity Testo

Testo Anti Gravity

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental