Maria Walewska Testo

Testo Maria Walewska

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)