Time To Dance (Instrumental) Testo

Testo Time To Dance (Instrumental)

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)