Good (E)vening Testo

Testo Good (E)vening

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)