Intro – Mario Wishes You A Merry Xmas Testo

Testo Intro – Mario Wishes You A Merry Xmas

Adele: nel 2016 tour in Italia
Mario wishes you a merry Christmas
Mario wishes you a merry Christmas
Mario wishes you a merry Christmas
And a happy New Year.

(Merry Christmas)