Antso Testo

Testo Antso

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
isakin'ny mba hiteny aho dia miahotra
isakin'ny mba hilaza aho dia matahotra
efa impirimpiry moa fa ankehitriny izao
anolotena ho an'i Jesoa Mpamonjy aho
fa olo-mbaovao.

Jeso,ity aho
Jeso,fa vonona aho
hanolon-tena ho Anao
raiso ity mpanomponao

REF:Tompo,Andriamanitro ianao
ananja anao aho
@ fo sy saina fanahy
n'aiza n'aiza misy ahy

ny androko rehetra atolotro ho azy
ka ny hazavany no anjaka ao
tsy hisalasala intsony aho
hanolon-tena ho Anao
raiso ity mpanamponao

REF: