E' Stata N'avventura Testo

Testo E' Stata N'avventura

Celine Dion canta Édith Piaf per omaggiare le vittime di Parigi
Che chiagne a fà
si o ver tu ci tien a
kist'ammor
riman scinn'acopp
e o vai a chiammà
e poi ci ric tutta à verità
se pò sbaglià
pò capità a chiunque
e non te a preoccupà
pochi minuti pe t'annammurà
o cor nun se sape cummanà

Rit:è stat n'avventur
allor circ e tò scurdà
pecchè nun te vò bene
vedrai ti passerà
la voglia che hai di lui
e lo telefonà
e lo tene vicin e to potè abbraccià
è stat n'avventur
allor a casa a ritornà
addò ki tu vò bene
pur si le fatte male
nun vive senz e te
lui ti perdonerà
il tempo tutto poi cancellerà

Nun lè a pensà
a chi ti rice cà nun tè vò chiù
è stat nzieme a me mezzor fà
murev senz e te
vallà a chiammà

Rit:e stat n'avventur
allor circ e tò scurdà
pecchè nun te vò bene
vedrai ti passerà
la voglia che hai di lui
e lo telefonà
e lo tenè vicin
e to potè abbraccià
è stat n'avventur
allor a casa a ritornà
addò chi tu vò bene
pur si le fatte male
nun vive senz e te
lui ti perdonerà
il tempo tutto poi cancellerà