Hjuri Di Hjiumari Testo

Testo Hjuri Di Hjiumari

Adele: nel 2016 tour in Italia
Senti profumu di janestra
Qundu lapri ssa finestra
Trasi lu suli ‘nta li casi
Senti profumu di pajisi

Terra chi tremi e fai fujiri
Terra chi sempri dai suspiri
Terra d’amuri mari e suli
Terra di praja e di caluri

Aloari, spini e spalasari
Cafuni e timpi hjiuri di hjiumari
Vuci chi chjiama: “Venitindi amuri!
Ca sugnu sula chi zappu ‘nta si chjiani”

Scrusci l’agghjiru ‘nta la frasca
Mangia li mura di ruvetta
Luci la luna e staci cittu
Senti na botta di scupetta

Lucinu l’occhji ‘nta lu scuru
Botta di lampu ‘nta lu cielu
Scorci lu porcu ‘nta la zimba
Mangi ricotta e ‘mbivi seru

E arzira fici li ti cu nu vecchjiu pananaru
Mi volia na lira e menza di nu cofanu e nu panaru
E non era fattu bonu era tuttu sculacchjiatu
O madonna di lu ritu fa mu veni la hjiumara
Mu si leva lu cannitu, nommu fannu chjiù panara

Aloari, spini e spalasari
Cafuni e timpi hjiuri di hjiumari
Vuci chi chjiama: “Venitindi amuri!
Ca sugnu sula chi zappu ‘nta si chjiani”