Vola Vola Vola Testo

Testo Vola Vola Vola

The Voice, J-Ax lascia il programma: "Lancia talenti che non venderanno mai"
Vola vola vola nin ti pozz' auardà
Chiuse dentr'a 'sta gabbie
Senza puté vulà
A cantà sempr' a cantà
Ma che cante senza la libbertà


Vola vola vola vola
Sta a cagnà lu tempe
Vola vola vola vola
Vattene chi lu vente
N't'arvutà nin ti firmà
Ca la botte passa 'na vote
E se ne va


Vola vola vola vola vola
Vattene amore doce
Vola vola vola
Famm'artruvà la pace
Vola vola vola vola vola
Vattene sulla lune
Nin da' cunfidenze
Nn'addummannà a nisciune


Vola vola vola vola vola
Vattene alli muntagne
Nin mi ci fa' arpinzà
Ca mo me ve da piagne
Vola vola vola vola vola
Vattene alla marine
La vite è belle
Ma serve la furtune
La vite è doce
Però ci vo' furtune
La vite è amare
Senza la libbertà