Post Houmous Testo

Testo Post Houmous

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)