Wild Side Testo

Testo Wild Side

Adele: nel 2016 tour in Italia
[on re-released disc]
[Instrumental]