Kyrie Testo

Testo Kyrie

Adele: nel 2016 tour in Italia
Kyrie eleison kyrie
Kyrie eleison
Kyrie eleison

Kyrie eleison christe
Christe eleison
Christe eleison

Christe eleison kyrie
Kyrie eleison
Kyrie eleison