Un Ti Ne Scurdà Di Tagliu Testo

Testo Un Ti Ne Scurdà Di Tagliu

Celine Dion canta Édith Piaf per omaggiare le vittime di Parigi
Ùn ti ne scurdà di Tagliu
Solu chè ci hai una madre

Incù li to cinque fratelli
Le to trè surelle amate

È duve sonu defunte
Le cennere del to patre