Anio³ Testo

Testo Anio³

Inserito il 13 Ottobre 2011
Chiude il Roxy Bar, celebre grazie a Vasco Rossi
Scarica la suoneria di Anio³!
Guarda il video di "Anio³"

Przyjdzie taki dzieñ Kiedy spojrzê w Twe oczy bez lêku Poprowadzisz mnie... ukoisz my¶li szaleñczy taniec... Wzywam cienie ca³± noc Przychodzisz Ty, zabierasz je w dziwnej pozie uk³adasz wiatr ko³ysze d³onie ...upadam... O Panie! Strze¿ mnie! Rozpal cia³o ofiarne... na wpó³ martwe ...czeka... czekam, przecie¿ wiesz, tylko dla Ciebie jestem anio³em czarnym

Scarica la suoneria di Anio³!
Lascia un commento
   

Le Ultime News

Sei appassionato di cucina? Ecco qualche consiglio per te

Links