Anio³ Testo

Testo Anio³

Invasione di Fabio Fazio a The Voice of Italy: "Abbassate il volume?"
Scarica la suoneria di Anio³!
Guarda il video di "Anio³"

Przyjdzie taki dzieñ
Kiedy spojrzê w Twe oczy bez lêku
Poprowadzisz mnie... ukoisz my¶li szaleñczy taniec...

Wzywam cienie ca³± noc
Przychodzisz Ty, zabierasz je
w dziwnej pozie uk³adasz
wiatr ko³ysze d³onie
...upadam...

O Panie!
Strze¿ mnie!
Rozpal cia³o ofiarne... na wpó³ martwe
...czeka...
czekam, przecie¿ wiesz,
tylko dla Ciebie jestem

anio³em czarnym

Scarica la suoneria di Anio³!
Lascia un commento