Daleylah Testo

Testo Daleylah

Negramaro: "Sei Tu La Mia Città" è il nuovo singolo
Scarica la suoneria di Daleylah!
Guarda il video di "Daleylah"

Tak ma³o czasu zosta³o jej
By wypowiedzieæ wszystko to co w sercu ma
Ka¿da chwila coraz d³u¿sza jest,
nadzieja ga¶nie, ona trwa
W pamiêci, która nie za¶nie ten p³omieñ nigdy nie zga¶nie
Szuka jego ciep³a chocia¿ wie, ¿e p³omieñ ten ju¿ tylko we ¶nie

On jest czarny p³omieñ z serca

Scarica la suoneria di Daleylah!
Lascia un commento