Dok±d Idziesz Testo

Testo Dok±d Idziesz

Laura Pausini: il 25 settembre esce il primo singolo estratto da "Simili"
W nocy i w ludziach czarna noc blask nie widzi gdzie ma zadaæ cios Jestem tutaj wo³am ciê Jestem tutaj przeszyj mnie Promieniu przejrzysty, promieniu z³ocisty W lustrze nieba widaæ Ciê W ziemi dr¿eniu s³ychaæ Ciê Nocy, proszê, nie przeci±gaj ju¿ skoro ¶wit do s³oñca muszê pój¶æ S Z b³yskiem w oku bêdê szed³, wprost na Ciebie bêdê bieg³ Promieniu przejrzysty promieniu z³ocisty