Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Couldn't resolve host name in /home/angolote/public_html/testo.php on line 396

Warning: file_get_contents(http://api.singring.it/getSongsByArtist.php?id=13860&API_id=898058640733204&API_key=23afe88ffbc8f04af6a1e346010e3c64a9e32f3d) [function.file-get-contents]: failed to open stream: operation failed in /home/angolote/public_html/testo.php on line 396
Dok±d Idziesz Testo Naamah

Dok±d Idziesz Testo

Testo Dok±d Idziesz

Tiziano Ferro: "Lo Stadio" è il nuovo singolo
W nocy i w ludziach czarna noc
blask nie widzi gdzie ma zadaæ cios
Jestem tutaj
wo³am ciê
Jestem tutaj
przeszyj mnie
Promieniu przejrzysty,
promieniu z³ocisty

W lustrze nieba widaæ Ciê
W ziemi dr¿eniu s³ychaæ Ciê

Nocy, proszê, nie przeci±gaj ju¿
skoro ¶wit do s³oñca muszê pój¶æ
Z b³yskiem w oku bêdê szed³,
wprost na Ciebie bêdê bieg³
Promieniu przejrzysty
promieniu z³ocisty