Kolejny Raz Testo

Testo Kolejny Raz

Suor Cristina regala il suo cd al Papa
Scarica la suoneria di Kolejny Raz!
Guarda il video di "Kolejny Raz"

Kolejny raz zakrywam twarz
Niewypowiedzianych s³ów melodia trwa
i nienawidzê wiedzieæ, ¿e
z dwojga nas ju¿ tylko ja...

Przez zamkniête oczy widzê
jak teatr cieni na mej ¶cianie gra
i czujê Twoj± na wpó³ zimn± twarz
Wybiegam, krzyczê - to nie ja

Zastyg³a jak motyl trwam
zapominam Ciebie nawet w snach
gwiazdy moich oczu trac± blask

Kolejny raz... kolejny raz...
kolejny raz skrywam swoj± twarz
kolejny raz...

Scarica la suoneria di Kolejny Raz!
Lascia un commento