Rayta Testo

Testo Rayta

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)