Summertime Testo

Testo Summertime

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Abbie Mitchell)