Metastasis Testo

Testo Metastasis

Laura Pausini: il 25 settembre esce il primo singolo estratto da "Simili"
I am a fetus
I am a tumor
I am the local slime mold
Hey [17x]

I am a pupa
I am a larva
I am the emperor Tojo
Hey [17x]

Metastasis
Metastasis

I am a lizard
I am a nymph
I am a three-toed gecko
hey [17x]

Metastasis
Metastasis
Hey [16x]