Chi Sa' Si Me Vuo' Bene Testo

Testo Chi Sa' Si Me Vuo' Bene

Adele: nel 2016 tour in Italia
Si,ij t vogl tu m fai murì
so gelos pur e chistu vient
ca t'accarezz quand Tu cammin...
Ij o facess si prdess a Te,
Tu,si l'arij ca vogl respirà
si chill ca ma fatt nammurà.
Ma Tu...chi sà se me vuo bene
pkkè quand m vas ij nun sent Ammor,Ij nun viv a pnsà,cà m'avissà lassà.
Ma Tu...chi sà se me vuo bene
mo t preg rimm si Tu m pienz
sol Tu può sapè sì c tien
e stu pnsier assaij mal m fà
Tu mo m ric si pazz e st'Ammor,
ca so tutt cos x Te,si overament Tu e me sì nammurat nun m fà suffrì,t vogl Ben...
Tu stai ricenn ca m sò sbagliat,
ca song ij ca so possessiv
hai ragion ma so nammuràt
Tu mi a scusà si penz mal e Te
però e vot e pur colpa toij
ca nun'mè dimostrat o ver Ammor
Ma Tu chi sà se me vuo bene
pkkè quand m vas ij nun sent Ammor,ij nun viv a pnsà ca m'avìssà lassà.
Ma Tu chi sà se me vuo ben
mo t preg rimm si Tu m pienz
sol Tu può sapè sì c tien
e stu pnsiero assaij mal m fà
Tu mo m ric si pazz e st'Ammor,
ca so tutt cos x Te,si overament
Tu e me sì nammurat nun m fà
suffrì,T VOGL BEN...
chi sà se me vuo ben.