Moving On Stereo Testo

Testo Moving On Stereo

Amici, ecco i finalisti
Ueooooooooooh!

I've got inside me!
I've got inside me!
I've got inside me!
I've got inside me! Inside me! Inside me!

Ueooooooooooh!
Ue/oo/oo/oo/oo/ooh!

Ueooooooooooh!

I've got inside me! Inside me! Inside me!
I've got inside me! I have inside me!
I've got inside me! Inside me! Inside me!
I've got inside me! I have inside me!


I've got inside me! I have inside me!
I've got inside me! I have inside me!
I've got inside me! I have inside me!
I've got inside me! I have inside me!