Punk-o Testo

Testo Punk-o

Adele: nel 2016 tour in Italia
Ahhh...El punk-O
Ahí viene el punk-O
Ahhh...El punk-O
ahí viene el punk-O

¡Llego el punk-O!