Mindtrip Testo

Testo Mindtrip

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Christ]

[Instrumental]