Let the Music Set You Free Testo

Testo Let the Music Set You Free

Adele: nel 2016 tour in Italia
Let the music set you free

(Repeat)