Şeytan Bunun Neresinde Testo

Testo Şeytan Bunun Neresinde

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Aþýk Derdli, 1772-1846]

Telli sazdýr bunun adý
Ne ayet dinler, ne kadý
Bunu çalan anlar kendi
Þeytan bunun neresinde

Abdest alsan aldýn demez
Namaz kýlsan kýldýn demez
Müftü gibi haram yemez
Þeytan bunun neresinde

Ýstanbuldan çýkar teli
Ardýç aðacýndan kolu
Be Allah'ýn sersem kulu
Þeytan bunun neresinde

Boynuzu yok, kuyruksuzdur
Ayaðý da çarýksýzdýr
Derdli gibi sarýksýzdýr
Þeytan bunun neresinde