Time Testo

Testo Time

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]