More Blues Testo

Testo More Blues

Adele: nel 2016 tour in Italia
instrumental